Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ Trưởng bộ môn - TS Bùi Thúc Minh thông qua email, điện thoại hoặc gửi thông điệp qua mẫu bên dưới

Địa chỉ

Tầng 2, Giảng đường G1, trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

update

02583 831 147

Hộp thư

minhbt@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc