Đoàn khoa

Ban Chấp hành đoàn khoa Điện - Điện tử

STT Họ và Tên Chi đoàn Chức vụ Sđt Email
1 Phan Nhật Nguyên Giáo viên Bí thư Đoàn Khoa 0987770615 nguyenpn@ntu.edu.vn
2 Phạm Quang Thiện 59.DDT-1 PB Văn Hóa, Văn Nghệ 0327320252 thienpham.09051999@gmail.com
3 Ngô Thị Thùy Dung 59.DDT-1 Ủy Viên BTV,Thủ Quỹ 0975760653 dungpig123@gmail.com
4 Nguyễn Phong Tình 59.DDT-2 Liên Chi Hội, Thể thao, Tình nguyện 0365233915 nguyenphongtinh3@gmail.com
5 Nguyễn Tấn Lực 60.DDT-1 P. Bí Thư, Truyền thông, Rèn luyện 0901713070 luchivong@gmail.com
6 Võ Tứ Phương 60.DDT-1 TB Văn Hóa, Văn Nghệ 0986321490 rosalicool@gmail.com
7 Ngô Xuân Ngọc 60.DDT-2 Phó ban Thể Thao, Tình Nguyện 0979893552 ngoc05022000@gmail.com
8 Phạm Ngọc Tú 60.DDT-2 TB Học Tập , Khoa Học 0869234172 tu.pn.60ddt@ntu.edu.vn
9 Nguyễn Hà Vy 60C.DDT PB Truyền Thông, Rèn Luyện 0378030403 vyn69616@gmail.com
10 Nguyễn Văn Sáng 60.DDT-1  Trưởng ban Thể Thao ,Tình Nguyện 0343826249 sang.nv.60ddt@ntu.edu.vn
11 Lê Trung Ý 61.DDT-1 Bí Thư lớp 0922027821 y.lt.61ddt@ntu.edu.vn
12 Dương Trần Thái Bảo 61-DDT-1 Lớp Trưởng lớp 0325536234 dttbao12c9pbc@gmail.com
13 Phan Văn Hiếu 61.DDT-2 Lớp Trưởng lớp 0363670162 hpp1457@gmail.com
14 Trần Chiến Hữu 61.DDT-2 Bí Thư lớp 0773511315 Pentasport1402@gmail.com