Liên hệ khoa

Quý vị có nhu cầu cần được tư vấn hoặc hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ tại văn phòng Khoa Điện - Điện tử, hoặc thông qua email, số điện thoại. Phụ trách Khoa: TS. Bùi Thúc Minh Thư ký Khoa: Phạm Thị Liên

Địa chỉ

Tầng 1 Giảng đường G1, trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

0989712961

update

Giữ liên lạc

Văn phòng Khoa

Hãy nhấp vào vị trí Địa điểm để được chỉ đường đi từ Cổng trường Đại học Nha Trang (A) đến Địa điểm đó (B)