Liên hệ khoa

Quý vị có nhu cầu cần được tư vấn hoặc hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ tại văn phòng Khoa Điện - Điện tử, hoặc thông qua email, số điện thoại. Q. Trưởng Khoa: TS. Nhữ Khải Hoàn Phó trưởng Khoa: TS. Bùi Thúc Minh Thư ký Khoa: Phạm Thị Liên

Địa chỉ

Tầng 1 Giảng đường G1, trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

0989712961

Giữ liên lạc