Giới thiệu bộ môn Điện tử - Tự động

Tiền thân của Bộ môn Điện tử - tự động Bộ môn Điện- Vô tuyến điện. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, tháng 8 năm 2005, Bộ môn Điện- Vô tuyến điện tách thành 2 Bộ môn: Bộ môn Điện công nghiệp và Bộ môn Điện tử - Tự động.

     Kể từ năm 2011, Bộ môn Điện tử - Tự động là một trong hai bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, thuộc Khoa Điện - Điện tử. Bộ môn Điện tử - Tự động được giao nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết, thực hành và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử, Tự động hóa và Kỹ thuật truyền thông.
      
      Bộ môn Điện tử - Tự động hiện nay có 07 giảng viên gồm có 01 TS, 03 NCS, 02 ThS và 01 GVTH. Về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu gồm có các phòng thí nghiệm: Kỹ thuật Điện tử, Điện tử tương tự, Điện tử số, Điện tử Công suất, Kỹ thuật Audio-Video, Kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển, Đo lường và cảm biến.

Trưởng bộ môn: TS. Hoàng Thị Thơm

Tổ trưởng Công đoàn: Nguyễn Văn Lợi.