Thông báo

Danh sách HBKKHT dự kiến HKI 20-21

  • 20/04/2021
P.CTCTSV đã hoàn tất danh sách học bổng khuyến khích học tập dự kiến HKI năm học 2020-2021, đề nghị các khoa/viện thông tin tới sinh viên để:
 

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, bao gồm SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG để nhận tiền và số CMND.

- Sinh viên chưa có số tài khoản NH Vietinbank vui lòng gặp cô Dương (Phòng CTCTSV) để được hỗ trợ mở thẻ miễn phí.

Mọi thắc mắc gửi vào email: duongttt@ntu.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 03/05/2021.