Thông báo

Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 2 năm 2020

Triển khai kế hoạch xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2020, Phòng KH&CN xin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 644 của Hiệu trưởng về việc xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 2 năm 2020 (file đính kèm).

   Kính đề nghị Quý Thầy/Cô phổ biến đến toàn thể CBVC và sinh viên trong đơn vị được biết và triển khai xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài của sinh viên theo hướng dẫn trong thông báo 644.

   Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng Phòng KH&CN) để có sự hỗ trợ cần thiết, kịp thời.

   Các file đính kèm:

      - Thông báo 644.

      - Quyết định 291 về định mức xây dựng dự toán kinh phí đề tài cấp Trường và đề tài NCKH của Sinh viên; 

     - Biểu mẫu phục vụ xét duyệt  đề tài cấp Trường và đề tài NCKH của Sinh viên đợt 2 năm 2020.

     - QĐ 1258 Quy định quản lý đề tài cấp Trường.

     - QĐ 1658 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên.

    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Thầy, Cô.    

Lưu ý: Các thuyết minh đề tài gửi về khoa trước ngày 20/10/2020 để hội đồng KH Khoa tổ chức họp xét.

Các file đính kèm