Thông báo

Thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên trực tuyến của Trường Đại học INTI

  • 25/05/2022

Gửi tất cả Sinh viên, 

 
Phòng HTQT xin chuyển thông tin về Chương trình trao đổi sinh viên trực tuyến của Trường Đại học INTI ( Virtual Student Exchange Programme ) sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 6 năm 2022, kéo dài 14 buổi trong 3 tháng, bao gồm các buổi workshop về business, tiếng Anh, IT, Kỹ thuật, giao lưu văn hóa.... Chương trình cụ thể được đính kèm. 
 
Khóa học đợt này sẽ miễn phí cho các sinh viên tham gia và không giới hạn số lượng. 
 
1. Các thầy cô vui lòng chuyển thông tin đến các em sinh viên đăng ký
vào đường link 
 
2. Sau đó sinh viên điền theo form (đính kèm), cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu, gửi form và các hồ sơ vào folder https://drive.google.com/drive/folders/1Gyxc2trHl9o7vWE9e3rmsBQSCMqkznVI?usp=sharing  (Mỗi sinh viên tạo một folder phụ để tên theo cú pháp: Họ Tên - MSSV - Khoa)
 
Hạn đăng ký:  trước 30/5/2022 để Phòng tổng hợp và gửi cho trường bạn. 
Cần lưu ý đến các em sinh viên khi tham gia khóa học cần hoàn thành đầy đủ chương trình học. 
 
Trân trọng,