Đề cương chi tiết học phần

STT Vật lý đại cương 1 Giảng viên Link tải về
1 Chưa triển khai GVC.TS. Phan Văn Cường  
2 Chưa triển khai GV.ThS. Phan Nhật Nguyên  
3 ĐCCTHP Physics 308 (Cho tất cả lớp ĐH) GV.ThS. Phan Nguyễn Đức Dược Download
4 Chưa triển khai GV.ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm  

 

STT Thực hành Thí nghiệm vật lý đại cương Giảng viên Link tải về
1 Chưa triển khai GVC.TS. Phan Văn Cường  
2 Chưa triển khai GV.ThS. Phan Nhật Nguyên  
3 Chưa triển khai GV.ThS. Phan Nguyễn Đức Dược  
4 Chưa triển khai GV.ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm