Đề cương chi tiết học phần

STT Vật lý đại cương Giảng viên Tải tài liệu
1 Đề cương chi tiết PHY308 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) GVC.TS. Phan Văn Cường Download
2 Đề cương chi tiết PHY308 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) GV. ThS. Phan Nhật Nguyên Download
3 Đề cương chi tiết PHY308 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) GV.ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm Download
4 Đề cương chi tiết PHY308 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) GV.ThS. Phan Nguyễn Đức Dược Download

 

STT Thực hành Thí nghiệm vật lý đại cương Giảng viên Tải tài liệu
1 Đề cương chi tiết PHY307 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH, CĐ) GVC.TS. Phan Văn Cường Download
2 Đề cương chi tiết PHY307 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH, CĐ) GV. ThS. Phan Nhật Nguyên Download
3 Đề cương chi tiết PHY307 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH, CĐ)  GV. ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm Download