Sản phẩm khoa học công nghệ

1. Xây dựng hệ thống chiếu sáng bức tường nước bằng LED công suất dùng năng lượng mặt trời

2. Điện mặt trời trong đề tài An toàn và tiết kiệm điện tại Trường ĐHNT

3. Xây dựng các bài thực hành điều khiển lập trình ứng dụng PLC S7 200

4. Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời cho lồng bè nuôi thủy sản


5. Trần Tiến Phức, Các giải pháp kỹ thuật nhằm tiết kiệm điện tại cơ sở chính của trường Đại học Nha Trang