Giới thiệu Lab AVNET

Nhằm giúp thu hẹp khoảng cách giữa việc học tập ở trường đại học và kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành các ngành kỹ thuật tại trường Đại học Nha Trang. Sinh viên khi tốt nghiệp bên cạnh các bộ kỹ năng tiên tiến sẵn sàng cho môi trường làm việc còn có tư duy sáng tạo, luôn tiên phong đóng góp vào sự đổi mới và phát triển của công nghệ trong tương lai.

Ngày 1/3/2022 Công ty AVNET Châu Á – Thái bình dương của Singapore và trường Đại học Nha trang đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và công ty đã tài trợ phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo (NTU-AVNET LAB), công ty sẽ cung cấp các bộ tài liệu phát triển ứng dụng gắn liền với thực tế.

Phòng thí nghiệm (NTU-AVNET LAB) phục vụ cho nhiều chuyên ngành và các học phần khác nhau như: IoT; mạng truyền thông công nghiệp; Hệ thống nhúng; Vi điều khiển,...cho các ngành Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin, kỹ thuật Ô tô, Cơ điện tử,…

Ngoài ra, phòng thí nghiệm này cũng được thiết kế, phục vụ cho các ngành truyền thống của Nhà trường về lĩnh vực thủy sản trong việc tự động hóa quá trình giám sát, nuôi, đánh bắt và vận chuyển thủy sản.

AVNET Lab