Giới thiệu bộ môn Vật lý

Bộ môn Vật lý có bề dày truyền thống và là một bộ môn có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nhà trường, nhiều cán bộ giảng dạy của Bộ môn đã trưởng thành nhiều mặt trong đó phải kể đến việc phát huy tốt năng lực chuyên môn trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và quản lý.

Ảnh chụp Bộ môn vật lý 2014

1. Lịch sử

- Từ năm 1966 tổ cơ bản được thành lập và tổ Vật lý do thầy Trần Văn Minh làm tổ trưởng thuộc Bộ môn Cơ khí.

- 1966- 1977: Tổ Vật lý thuộc Bộ môn Cơ khí do thầy Sanh phụ trách, sau đó là thầy Thái Thanh Dương. Cán bộ giảng dạy (CBGD) bao gồm: Thầy Nguyễn Văn Âp và Phạm Văn Sắc, cô Dung.

- 1977- 1980: Bộ môn Vật lý, do PTS Nguyễn Văn Thắng làm trưởng bộ môn. CBGD bao gồm: thầy Nguyễn Văn Âp, Phạm Văn Sắc, Nguyễn Đức Hùng. Đến 1979 có thêm 2 thầy là Mai Xuân Lộc, Đào Tấn Bình.

- Từ năm 1980: Bộ môn Vật lý thuộc Khoa Khai thác do PTS. Nguyễn Văn Thắng làm trưởng Bộ môn gồm có các CBGD: Phạm Văn Sắc, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Văn Ấp, Thái Thanh Dương, Mai Xuân Lộc, Đào Tấn Bình.

- 1981- 1990: Bộ môn Vật lý thuộc Khoa Khai thác do PTS.Nguyễn Văn Thắng làm trưởng bộ môn, CN.Phan Văn Tiến làm Phó bộ môn. CBGD gồm: Phan Văn Sắc, Nguyễn Đức Hùng, Mai Xuân Lộc, Đào Tấn Bình, Huỳnh Hữu Nghĩa, Phan Văn Tiến, Lê Văn Hảo, Lê Phước Lượng.

- 1990 – 1994:  Bộ môn Vật lý thuộc Khoa cơ bản do PTS.Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Khoa kiêm Trưởng bộ môn. CBGD gồm: Huỳnh Hữu Nghĩa, Phan Văn Tiến, Lê Văn Hảo, Lê Phước Lượng.

- 1994 – 1995: Bộ môn Vật lý sát nhập với bộ môn Toán thành Bộ Toán - Lý do CN.Phan Văn Tiến phụ trách bộ môn.

- Từ 1/1996:  PTS.Thái Khắc Định làm trưởng bộ môn, CN Lê Phước Lượng - Phó trưởng bộ môn (1/1996- 1/1997). Năm 1997: ThS.Lê Văn Hảo phụ trách BM, Lê Bá Phi làm Phó bộ môn. Khi thầy Hảo đi NCS ở Úc, thầy Lê Bá Phi phụ trách bộ môn. CBGD gồm: Huỳnh Hữu Nghĩa, Phan Văn Tiến, Lê Văn Hảo, Ngô Thu Lê (chuyển công tác), Võ Xuân Ân (chuyển công tác), Phan Văn Cường và CBGD của môn Toán Nguyễn Đình Ái, Phạm Gia Hưng, Hồ Thị Kim Thanh.

- 1998 - 2002:  Bộ môn Vật lý tách từ Bộ môn Toán - Lý, thuộc Khoa Đại học Đại cương. CN. Huỳnh Hữu Nghĩa làm Trưởng Bộ môn. CBGD gồm: Phan Văn Tiến, Lê Phước Lượng, Phan Văn Cường, Nguyễn Thị Mỹ Trang – Thư ký Khoa.

- 2002 - 2006:  Bộ môn Vật lý thuộc Khoa Đại học Đại cương, TS. Huỳnh Hữu Nghĩa - Trưởng bộ môn. CBGDgồm: ThS. Phan Văn Tiến, TS. Lê Phước Lượng (Trưởng khoa), CN. Phan Văn Cường, Nguyễn Thị Mỹ Trang ( thư ký Khoa - chuyển công tác 2003), CN. Đinh Thị Hồng Minh - thư ký Khoa.

- 2006 : Bộ môn Vật lý thuộc Khoa Khoa học Cơ Bản, ThS. Phan Văn Tiến - Trưởng bộ môn.  CBGD gồm: TS. Lê Phước Lượng (Trưởng khoa), TS. Huỳnh Hữu Nghĩa (Phó trưởng khoa). CBGD gồm: CN.Phan Văn Cường (Học cao học Hàn Quốc), CN. Phan Nhật Nguyên (Cán bộ HDTH), KS. Phạm Thị Thu (thư ký Khoa – từ 3-2007).

- 2011: Bộ môn Vật lý thuộc Khoa Điện - Điện tử, ThS. Phan Văn Tiến - Trưởng bộ môn.  CBGD gồm: PGS.TS. Lê Phước Lượng (Trưởng phòng Khoa học, GV kiêm nhiệm), TS. Lê Văn Hảo (Trưởng phòng ĐBCL & KT- GV kiêm nhiệm), TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, ThS. Phan Văn Cường (NCS ở Nauy), CN. Phan Nhật Nguyên (Cán bộ HDTH).

- 2014: Bộ môn Vật lý thuộc Khoa Điện - Điện tử, ThS. Phan Văn Tiến - Trưởng bộ môn.  CBGD gồm: PGS.TS. Lê Phước Lượng (Trưởng phòng Khoa học, GV kiêm nhiệm), TS. Lê Văn Hảo (Trưởng phòng ĐBCL & KT- GV kiêm nhiệm), TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, TS. Phan Văn Cường, ThS. Phan Nhật Nguyên.

- 11/2017: Bộ môn Vật lý thuộc Khoa Điện - Điện tử, TS. Phan Văn Cường - Trưởng bộ môn.  CBGD gồm: PGS.TS. Lê Phước Lượng (Tổng biên tập tạp chí KH&CN TS, GV kiêm nhiệm), PGS. TS. Lê Văn Hảo (Chủ tịch HĐ PT GD ĐC),  TS. Phan Văn Cường, ThS. Phan Nhật Nguyên.

- 09/2021: TS. Phan Văn Cường - Trưởng bộ môn. CBGD gồm: TS. Phan Văn Cường, ThS. Phan Nhật Nguyên, ThS. Phan Nguyễn Đức Dược, ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm.

2. Nhiệm vụ

a. Giảng dạy

- Giảng dạy chương trình Đại cương cho tất cả SV (ĐH và CĐ) khối Kỹ thuật và Công nghệ của Trường bao gồm: Vật lý Đại cương và Thực hành Vật lý Đại cương.

- Biên soạn Giáo trình, Bài giảng của học phần Vật lý, Thực hành Vật lý và nhiều tài liệu tham khảo.

- Tham gia giảng dạy một số môn học chuyên ngành cho SV ngành Điện-Điện tử.

b. Nghiên cứu Khoa học (xem mục: Nghiên cứu khoa học)

3. Thành tích

- Bằng khen của Bộ Trưởng Thuỷ sản tặng bộ môn Vật lý đã có thành tích đóng góp vào quá trình 35 năm xây dựng và phát triển nhà trường (QĐ số 676/TS/QĐ ngày 22/9/1997). 

- Tổ Lao động Xuất sắc (6 lần) và hai cá nhân liên tục đạt danh hiệu giảng viên giỏi trong nhiều năm học (18 năm liền).

- Giấy khen của Trường Đại học Thủy sản tặng Bộ môn Toán – Lý (QĐ 449/QĐ – ĐHTS ngày 21/9/1999).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bộ môn Vật lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000 ( Số 4087/GD-ĐT ngày 10/07/2001).