Nghiên cứu khoa học

Bộ môn Vật lý thuộc khối KH cơ bản của một trường ĐH Kỹ thuật và Công nghệ nên số lượng nhân lực hạn chế, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, bộ môn đã đạt được nhiều kết quả trong NCKH:

-  38 bài báo khoa học đã xuất bản trên tạp chí quốc gia, quốc tế, bài báo SCI.

-  25 báo cáo hội thảo quốc gia, quốc tế với nhiều cáo cáo mời (invited speaker).

-  14 đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện từ cấp trường đến quốc tế.

-  5 tài liệu nghiên cứu chuyên khảo (sách, book chapter) đã xuất bản trong nước và quốc tế.

(Số liệu tính đến tháng 12/2017)

(a) Ảnh SEM: Hạt nanô từ LSMO đã tổng hợp. Ứng dụng trong thiết bị lưu trữ: USB, ổ cứng máy tính, vv…

(b) Ảnh Screen snapshot: Mô phỏng động học phân tử. Ứng dụng mô phỏng ở các độ sâu biển,vỏ trái đất, tầng cao khí quyển, trong cơ thể người, vv…

(c) Ảnh SEM: Sợi nanô ITO – Chất bán dẫn trong suốt đã tổng hợp. Ứng dụng trong các thiết bị điện tử thông minh: Smartphone, smarttivi, vv…

1. Công trình khoa học đã xuất bản. Open here

2. Hội thảo - Hội nghị đã báo cáo. Open here

3. Đề tài - Dự án đã thực hiện. Open here