Thông tin liên hệ

AVNET Lab

Phòng DT01 (Tầng 2, tòa nhà Gần cây Si)

Điện thoại: 

TS. Đinh Đồng Lưỡng, Số đt: 0966 100 661

TS. Bùi Thúc Minh, Số đt: 0989712961

AVNET LAB