Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (K63)

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, người học có các phẩm chất và năng lực:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;

2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;

3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;

4. PLO4: Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành, ngành để phân tích, tính toán và thiết kế các hệ thống điện, điện tử;

5. PLO5: Vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, thực tập chuyên ngành điện, điện tử để vận hành, bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất trong công nghiệp;

6. PLO6: Áp dụng kiến thức chuyên ngành điện để tính toán, thiết kế và cải tiến công nghệ liên quan đến thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghiệp, hệ thống điện;

7. PLO7: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm và kiến thức ngành để lập kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điện, điện tử, tự động hoá;

8. PLO8: Áp dụng kiến thức chuyên môn điện tử để thiết kế, cải tiến, chế tạo các sản phẩm điện, điện tử;

9. PLO9: Làm việc độc lập, làm việc nhóm để tổ chức thiết lập các yêu cầu thiết kế hệ thống điện, điện tử;

10 PLO10: Có trách nhiệm trong công việc và khả năng tự học nâng cao trình độ để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực điện, điện tử.


Chuẩn đầu ra (K60-62)

 1. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe

A1.  Có lập trường chính trị tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết và thực hiện các giá trị đạo đức. Có ý thức xây dựng, bảo vệ tổ quốc và lợi ích của tập thể, bảo vệ môi trường; chủ động, tự tin và dám chịu trách nhiệm trong công việc, có ý thức phục vụ nhân dân.

A2.  Có ý thức học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực và sức khỏe. Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao; tinh thần cầu tiến, hợp tác với các cá nhân khác trong công việc.

 1. Kiến thức

B1. Có hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị, quân sự; hình thành được thế giới quan và phương pháp luận khoa học để làm cơ sở cho việc tiếp cận, lĩnh hội các vấn đề chuyên môn và thực tiễn; có hiểu biết cơ bản về thể dục thể thao và phương pháp rèn luyện sức khỏe;

B2. Hiểu và áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, toán và khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc ngành đào tạo; Vận dụng được kiến thức đã học trong Nhà trường vào thực tiễn cuộc sống và lao động nghề nghiệp.

B3. Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:

 • An toàn điện khi làm việc;
 • Ứng dụng các loại máy điện, khí cụ điện; thiết kế máy điện và hệ thống điều khiển truyền động điện trong thực tiễn;
 • Xây dựng các quy trình: sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng; thiết kế cung cấp điện, chiếu sáng, chống sét; giám sát và bảo vệ hệ thống điện;    
 • Thiết kế và phân tích hoạt động các mạch điện tử, hệ thống điện tử tương tự, điện tử số; lập trình cho các chip điện tử;
 • Thiết kế và vận hành các thiết bị audio, video, thu phát, truyền và xử lý tín hiệu;
 • Đánh giá mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật trong tổ chức sản xuất công nghiệp; xây dựng, quản lý các dự án về điện, điện tử.
 1. Kỹ năng

      C1. Có kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề; xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng; kỹ năng rèn luyện sức khỏe.

      C2. Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và ngoại ngữ (bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết công việc chuyên môn.

      C3. Có kỹ năng nghề nghiệp:

- Thiết kế, lập trình, mô phỏng trên máy tính và thi công các mạch điện, điện tử;

 •  Khai thác và vận hành đúng các hệ thống điều khiển tự động công nghiệp, PLC, vi xử lý, vi điều khiển, SCADA;
 • Vận hành, kiểm tra và sửa chữa các loại máy điện DC, AC trong công nghiệp và dân dụng;
 • Thiết kế các hệ thống: biến đổi, phân phối điện năng, chiếu sáng dân dụng và công nghiệp, chống sét và nối đất;
 •  Vận hành và quản lý tốt hệ thống phân phối điện, hệ thống sản xuất tự động;
 • Đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý và tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường;
 • Tham gia xây dựng, thực hiện và quản lý các dự án sản xuất điện, cung cấp điện và đào tạo nghề có hiệu quả.