Chuyên ngành đào tạo

Chương trình và kế hoạch giảng dạy học kỳ (K63)

Chi tiết Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật điện

Chi tiết Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa


Chương trình và kế hoạch giảng dạy học kỳ (K60-62)

HỌC KỲ

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ I (18 TC)

 

Học phần bắt buộc

18

 

Tin học cơ sở

2

 

Thực hành Tin học cơ sở

1

 

Giải tích

3

 

Vật lý đại cương

3

 

Thực hành Vật lý đại cương

1

 

Ngoại ngữ 1

4

 

Đại số tuyến tính

2

 

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

2

 

 

 

 

 

HỌC KỲ II (18 TC)

Học phần bắt buộc

16

 

Pháp luật đại cương

2

 

Mạch điện

4

 

Cấu kiện điện tử

3

 

Ngoại ngữ 2

4

 

Hóa đại cương

3

Học phần tự chọn 1

2

 

Toán kỹ thuật

2

 

Con người và môi trường

2

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ III     (19 TC)

Học phần bắt buộc

17

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

 

Điện tử tương tự

3

 

Thực hành Điện tử tương tự

1

 

Máy điện

4

 

An toàn điện

2

 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Học phần tự chọn 2

2

 

Logic học đại cương

2

 

Ngôn ngữ lập trình C/C++

2

 

 

 

 

 

HỌC KỲ IV

(19 TC)

Học phần bắt buộc

17

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

 

Đo lường điện, điện tử

2

 

Vẽ điện, điện tử

2

 

Khí cụ điện

2

 

Kỹ thuật chiếu sáng

2

 

Điện tử số

3

 

Thực hành Điện tử số

1

 

Thực hành điện

2

Học phần tự chọn 3

2

 

Vật liệu điện, điện tử

2

 

Khoa học và vật liệu nano

2

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ V (18 TC)

 

Học phần bắt buộc

16

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Cảm biến và ứng dụng

2

 

Thực hành đo lường và cảm biến

1

 

Điều khiển lập trình

3

 

Thực hành Điều khiển lập trình

1

 

Điện tử công suất

3

 

Kỹ thuật Vi xử lý 

3

 

Thực hành kỹ thuật Vi xử lý 

1

Học phần tự chọn 4

2

 

Xử lý tín hiệu số

2

 

Kỹ thuật truyền số liệu

2

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ VI

(19 TC)

 

Học phần bắt buộc

17

 

Vi điều khiển

2

 

Cung cấp điện XNCN

3

 

Thực tập cung cấp điện XNCN

1

 

Điều khiển tự động

3

 

Thực hành Điều khiển tự động

1

 

Tiếng Anh chuyên ngành

3

 

Điện-Khí nén

2

 

Thực hành điện tử

2

 Học phần tự chọn 5

2

 

Tính toán sửa chữa máy điện

2

 

Nguyên lý mạch tích hợp

2

 

 

 

 

HỌC KỲ VII

(18 TC)

Học phần bắt buộc

16

 

 

Truyền động điện tự động

3

 

 

Thực hành Truyền động điện tự động

1

 

 

Kỹ thuật Audio –Video

3

 

 

Thực hành kỹ thuật Audio –Video

1

 

 

Mạng truyền thông công nghiệp

2

 

 

Trang bị điện

2

 

 

Giải tích hệ thống điện

2

 

 

Thực tập tổng hợp (4 tuần)

2

 

Học phần tự chọn 6

2

 

 

Đồ án thiết kế điện 

2

 

 

Đồ án thiết kế mạch điện tử 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ VIII

(15 TC)

 

Học phần bắt buộc

15

 

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

 

Đồ án tốt nghiệp

10

 

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Học phần tự chọn 7

2

 

Nhập môn quản trị học

2

 

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Học phần tự chọn (thay thế ĐATN, CĐTN)

10 (4)

 

Hệ thống điện

2

 

Bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện

2

 

Cung cấp điện tàu thủy

2

 

Hệ thống BMS

2

 

Quang điện tử

2

 

Điện tử hàng hải

2

 

SCADA -DCS

2

 

Mạng không dây

2

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

2

 

Biến đổi khí hậu

2

 

 Chi tiết Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật điện (Từ K62 trở về trước)