Thông tin liên hệ

AVNET Lab

Phòng DT01 (Tầng 2, tòa nhà Gần cây Si)

Điện thoại: 

TS. Đinh Đồng Lưỡng, Số đt: 0966 100 661

TS. Bùi Thúc Minh, Số đt: 0989712961

AVNET LAB

Danh mục thiết bịDanh mục thiết bị

Danh mục thiết bị

Đăng ký sử dụngĐăng ký sử dụng

Đăng ký sử dụng

Giới thiệu Lab AVNETGiới thiệu Lab AVNET

Giới thiệu Lab AVNET

Hoạt động nghiên cứuHoạt động nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu

Thông tin liên hệThông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Thông tin truyền thôngThông tin truyền thông

Thông tin truyền thông