Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Bộ môn Vật lý Khoa Điện - Điện tử qua email, số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng. Hoặc quý khách có thể gửi thông điệp đến Bộ môn qua mẫu nhập bên cạnh.

Địa chỉ

Tầng 3, Giảng đường G1, trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

update

update

Hộp thư

update

Giữ liên lạc