Thông báo

 
Sinh hoạt hàng tuần tại phòng CLB tầng 1, G1, Đại Học Nha Trang
Thời gian: 8h30
 

Câu lạc bộ Điện - Điện tử