Chi bộ Khoa Điện - Điện tử

Chi bộ Khoa Điện-Điện tử 2022-2025
 

TT

Họ và tên Đảng viên

Chức vụ

Năm vào Đảng

Ghi chú

1

Phan Văn Cường

 

 

 

2

Nguyễn Thành Vinh

 

 2012

 

3

Nhữ Khải Hoàn

 

 

 

4

Phan Nhật Nguyên

 

2011

 

5

Bùi Thúc Minh

Bí thư 

2012

 

6

Nguyễn Thị Thùy

 

 

 

7  Hoàng Thị Thơm P.Bí thư    2014  

Chi uỷ Nhiệm kỳ 2020-2022

- Đ/C Phan Văn Cường: Bí thư

- Đ/C Nhữ Khải Hoàn: P. Bí thư


Một số Đảng viên đang học NCS:

1. Nguyễn Thanh Tuấn

2. Nguyễn Văn Hân

3. Nguyễn Thành Phương