Search
CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 
 
 
Khoa Điện-Điện tử gồm 3 bộ môn và 14 phòng thí nghiệm thực hành: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Trang bị điện; PLC; Hệ thống điện; Kỹ thuật số; Vi xử lý-Vi điều khiển; Kỹ thuật audio-video; Điện tử công suất; Truyền động điện; Điện tử hàng hải; Điện tử ứng dụng; Tự động hóa và cảm biến; Vật lý đại cương. 
Hiện nay khoa Điện - Điện tử đang mở rộng quy mô đào tạo và sẽ trang bị thêm nhiều thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hành, thí nghiệm. Cụ thể: Khoa đã làm dự án xây dựng xưởng Điện và xưởng Điện tử, dự kiến lắp đặt tại tầng 1 nhà B3, khi hoàn thành dự kiến sẽ phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, đồng thời được sử dụng để thiết kế, chế tạo mạch điện, hệ thống điện tử, tự động hóa phục vụ sản xuất thực tiễn.

Giới thiệu