Search

Giới thiệu Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Nha Trang

Tiền thân của Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Nha Trang hiện nay là Bộ môn Điện được thành lập từ năm 1967 thuộc Khoa Công nghiệp cá, Trường Thủy sản.

Năm 2001, Bộ môn được tách thành hai: Điện – Điện tử Hàng hải và Điện tử - Tự động trực thuộc Khoa Khai thác Hàng hải.

Khoa Điện - Điện tử được Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang ra quyết định thành lập ngày 05 tháng 9 năm 2011 gồm 3 bộ môn, Điện Công nghiệp, Điện tử - Tự động và Vật lý.

Trong giai đoạn đầu từ 1967 đến 1976, Bộ môn Điện có 6 cán bộ mà đa số được đào tạo ở nước ngoài như Liên xô, Ba Lan và ba phòng thí nghiệm: Kỹ thuật điện, Máy điện hàng hải, Trang bị điện tàu thủy. Mặc dù cơ sở vật chất và nhân lực còn khiêm tốn nhưng tập thể Bộ môn đã góp phần rất lớn trong việc giảng dạy các môn học cơ sở để đào tạo nên nhiều thế hệ thuyền trưởng, máy trưởng đủ năng lực điều khiển những con tàu đánh cá được trang bị hiện đại của thế giới.

Ngày nay, Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Nha Trang có 20 cán bộ trong 3 bộ môn và 14 phòng thí nghiệm thực hành: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Trang bị điện; PLC; Hệ thống điện; Kỹ thuật số; Vi xử lý-Vi điều khiển; Kỹ thuật audio-video; Điện tử công suất; Truyền động điện; Điện tử hàng hải; Điện tử ứng dụng; Tự động hóa và cảm biến; Vật lý đại cương. 

Trong đội ngũ giảng viên của Khoa có 10 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ (02 NCS). Ngoài ra, nhiều cán bộ có học hàm, học vị cao trong lĩnh vực Điện – Điện tử đang nghỉ hưu ở Nha Trang vẫn tiếp tục tích cực tham gia, hỗ trợ Khoa trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiện tại, Khoa có hơn 500 sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường và 140 sinh viên hệ vừa làm vừa học. Khoa đang đào tạo các trình độ: cao đẳng và đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và liên thông từ cao đẳng lên đại học. Mặc dù Khoa mới thành lập nhưng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử đã được mở từ năm 2006 và tạm thời do Khoa Khai thác Hàng hải quản lý. Nhiều thế hệ kỹ sư Điện, Điện tử đã tốt nghiệp ra trường đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội.

Các cán bộ trình độ cao trong Khoa đã từng có nhiều đề tài nghiên cứu về điện tử nanô, điện tử hàng hải, hệ thống điện, phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nguồn nhân lực cho công cuộc điện khí hóa, điện tử hóa, Khoa Điện – Điện tử không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hướng tới lĩnh vực Năng lượng mới (năng lượng mặt trời, năng lượng gió), Tự động hóa (vi xử lý, PLC), Chất lượng cung cấp điện,…và lĩnh vực có tính đặc thù về trang bị điện, điện tử hàng hải cho tàu đánh cá.

Bằng việc thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, lấy người học làm trung tâm, không ngừng cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới vào bài giảng, tăng cường liên kết với các cá nhân, cơ quan, đơn vị, trường bạn cả trong và ngoài nước, Khoa Điện – Điện tử sẽ phát triển lên một tầm cao mới cả về chất và lượng.

Tập thể cán bộ viên chức và sinh viên Khoa Điện – Điện tử mong nhận được sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu Nhà trường, sự hợp tác của các tổ chức trong và ngoài nước, các trường bạn để sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa xứng đáng với bề dày lịch sử và vị thế của Đại học Nha trang trên cả nước và trong khu vực.

Giới thiệu