Sản phẩm khoa học công nghệ

Một số đề tài NCKH các cấp:

1. Đề tài: Xây dựng các bài thực hành điều khiển lập trình ứng dụng PLC S7 200 (2011-2012)

CNĐT: Bùi Thúc Minh

2. Đề tài: Các giải pháp kỹ thuật nhằm tiết kiệm điện tại cơ sở chính của trường Đại học Nha Trang

CNĐT: TS. Trần Tiến Phức

3. Đề tài: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG RADAR HÀNG HẢI CÓ KẾT NỐI VỚI MÁY ĐỊNH VỊ BẰNG VỆ TINH TRÊN TÀU LƯỚI RÊ KHAI THÁC THỦY SẢN XA BỜ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA"
Đề tài KHCN cấp trường năm 2012-2013; Mã số: TR2012-13-30
Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Tiến Phức

4. Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời cho lồng bè nuôi thủy sản trên biển tại trạm Vũng Ngán của Khoa nuôi trồng thủy sản"
Đề tài NCKH cấp trường năm 2014, mã số TR-2013-13-02
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Phức

5. Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời trên tàu lưới vây tỉnh Quảng Nam"
Đề tài NCKH cấp tỉnh, năm 2016
Công tác viên: TS. Trần Tiến Phức

6. Đề tài: "Thiết kế hệ thống thí nghiệm thực hành vi điều khiển PIC và dsPIC"
Đề tài NCKH cấp trường năm 2013
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nhữ Khải Hoàn

7. Đề tài: "Khảo sát thực trang quản lý chất lượng thủy sản, tiêu thụ năng lượng và việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong chuỗi cung ứng lạnh/đông thủy sản"
Đề tài NCKH cấp nhà nước 2016
Cộng tác viên: ThS Nhữ Khải Hoàn

8. Đề tài:Thiết kế, thi công bộ thực hành mạng truyền thông (2020)

CNĐT: TS. Hoàng Thị Thơm

9. Đề tài: Thiết kế chế tạo bộ thực hành điều khiển nhiệt độ lò sấy sử dụng trong phòng thí nghiệm (2022)

CNĐT: TS. Hoàng Thị Thơm

10. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp nano chứa thành phần graphene định hướng ứng dụng trong cảm biến điện hóa (2022-2023)

CNĐT: TS. Phan Nguyễn Đức Dược

11. TR2023-13-07, Thiết kế, Chế tạo bộ thực hành Trang bị điện - Khí nén (2023-2024)

CNĐT: TS. Bùi Thúc Minh 

12. Đề tài: TR2023-13-07 Thiết kế, chế tạo một số mô đun thực hành điện tử công suất (2023-2024)

CNĐT: TS. Hoàng Thị Thơm

13. Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thử nghiệm phát hiện mẫu đối nghịch trong lĩnh vực an toàn thông tin dựa trên công nghệ học sâu (2024-2025)

CNĐT: TS. Nguyễn Thanh Tuấn

14. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất nhiệt điện của tinh thể composite cấu trúc phân lớp (layered composite crystal) Bi2Se3 -SnSe2 (2024-2025)

CNĐT: TS. Nguyễn Thị Hương

15. Đề tài:Thiết kế và chế tạo Bộ thực hành an toàn điện (2024-2025), đang triển khai

CNĐT: ThS. Lê Thị Hường

16. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả quang xúc tác của vật liệu tổ hợp TiO 2 -Ag/CNTs-GR (2024-2025), đang triển khai

CNĐT: TS. Phan Nguyễn Đức Dược