Privacy Statement

Khoa Điện - Điện tử cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và phát triển công nghệ mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến mạnh mẽ và an toàn nhất. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho Khoa Điện - Điện tử trang web và quản lý việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Bằng cách sử dụng Khoa Điện - Điện tử trang web, bạn đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Khoa Điện - Điện tử thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như email của bạn địa chỉ, tên, địa chỉ nhà hoặc cơ quan hoặc số điện thoại.Khoa Điện - Điện tử cũng thu thập thông tin nhân khẩu học ẩn danh, không dành riêng cho bạn, chẳng hạn như mã ZIP, tuổi, giới tính, sở thích, sở thích và mục yêu thích của bạn.

Cả thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn cũng được thu thập tự động bởi Khoa Điện - Điện tử. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin này được sử dụng bởi Khoa Điện - Điện tử cho hoạt động của dịch vụ, để duy trì chất lượng của dịch vụ và cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng Khoa Điện - Điện tử trang web.

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm cá nhân thông qua Khoa Điện - Điện tử bảng tin công khai, thông tin này có thể được người khác thu thập và sử dụng. Ghi chú: Khoa Điện - Điện tử không đọc bất kỳ thông tin liên lạc trực tuyến riêng tư của bạn.

Khoa Điện - Điện tử khuyến khích bạn xem lại các điều khoản về quyền riêng tư của các trang Web mà bạn chọn liên kết đến từ để bạn có thể hiểu cách các trang Web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.Khoa Điện - Điện tử không chịu trách nhiệm về các điều khoản về quyền riêng tư hoặc nội dung khác trên các trang web bên ngoài Khoa Điện - Điện tử and Khoa Điện - Điện tử family of Web sites.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Khoa Điện - Điện tử thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành Khoa Điện - Điện tử Trang web và cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu. Khoa Điện - Điện tử cũng sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ Khoa Điện - Điện tử và các chi nhánh của nó. Khoa Điện - Điện tử có thể tiếp xúc với bạn thông qua quan sát để nghiên cứu lối ứng xử của bạn, như ý kiến của bạn về những dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ cung cấp.

Khoa Điện - Điện tử không bán, thuê hoặc cho thuê danh sách khách hàng của mình cho bên thứ ba. Khoa Điện - Điện tử có thể, bất cứ lúc nào, liên hệ với bạn thay mặt cho các đối tác kinh doanh bên ngoài về một đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, thông tin nhận dạng cá nhân duy nhất của bạn (e-mail, tên, địa chỉ, số điện thoại) sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba. Ngoài ra,Khoa Điện - Điện tử có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi cho bạn email hoặc thư bưu điện, hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba như vậy đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho Khoa Điện - Điện tử, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn.

Khoa Điện - Điện tử không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo hoặc đảng phái chính trị mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Khoa Điện - Điện tử theo dõi các trang Web và các trang mà khách hàng của chúng tôi truy cập trong Khoa Điện - Điện tử, để xác định những gì Khoa Điện - Điện tử dịch vụ phổ biến nhất. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp nội dung tùy chỉnh và quảng cáo trong Khoa Điện - Điện tử cho những khách hàng có hành vi chỉ ra rằng họ quan tâm đến một lĩnh vực chủ đề cụ thể.

Khoa Điện - Điện tử Các trang web sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của luật pháp hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được đưa ra trên Khoa Điện - Điện tử hoặc trang web; (b) bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Khoa Điện - Điện tử; và, (c) hành động trong những trường hợp cấp thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của những người sử dụng Khoa Điện - Điện tử, hoặc công chúng.

Sử dụng Cookie

Khoa Điện - Điện tử Trang web sử dụng "cookie" để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang Web đặt trên đĩa cứng của bạn. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc truyền vi rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chính của cookie là cung cấp một tính năng tiện lợi để tiết kiệm thời gian cho bạn. Mục đích của cookie là thông báo cho máy chủ Web rằng bạn đã quay lại một trang cụ thể. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa Khoa Điện - Điện tử trang, hoặc đăng ký với Khoa Điện - Điện tử trang web hoặc các dịch vụ, một cookie sẽ giúp Khoa Điện - Điện tử để gọi lại thông tin cụ thể của bạn trong những lần tiếp theo. Điều này đơn giản hóa quá trình ghi lại thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, v.v. Khi bạn trở lại như cũ Khoa Điện - Điện tử Trang web, thông tin bạn đã cung cấp trước đó có thể được truy xuất, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng Khoa Điện - Điện tử các tính năng mà bạn đã tùy chỉnh.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm được đầy đủ các tính năng tương tác của Khoa Điện - Điện tử dịch vụ hoặc các trang web bạn truy cập.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Khoa Điện - Điện tử bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khoa Điện - Điện tử bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khi thông tin cá nhân (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) được truyền đến các trang Web khác, thông tin đó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL).

Các thay đổi đối với Tuyên bố này

Khoa Điện - Điện tử thỉnh thoảng sẽ cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này để phản ánh phản hồi của công ty và khách hàng. Khoa Điện - Điện tử khuyến khích bạn định kỳ xem lại Tuyên bố này để được thông báo về cách Khoa Điện - Điện tử đang bảo vệ thông tin của bạn.

Thông tin liên lạc

Khoa Điện - Điện tử hoan nghênh các bình luận của bạn về Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Nếu bạn tin rằng đã không tuân theo Tuyên bố này, vui lòng liên hệ Khoa Điện - Điện tử at hungpv@ntu.edu.vn. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác định và khắc phục sự cố kịp thời.