Thông tin tuyển dụng

Khoa Điện - Điện tử tuyển giảng viên. Cụ thể như sau:

 

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Công việc đảm nhiệm

Yêu cầu cụ thể

1

Bộ môn Điện tử - Tự động

02

Cán bộ giảng dạy các HP:

SCADA-DCS; Mạng truyền thông công nghiệp; Nguyên lý mạch tích hợp; Điều khiển số; Điều khiển thông minh.

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Điều khiển tự động; Tự động hóa.

2

 

Bộ môn Điện công nghiệp

02

Cán bộ giảng dạy các HP:

Hệ thống BMS; Trang bị điện; Giải tích hệ thống điện; Hệ thống điện; Tính toán sửa chữa máy điện.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Điện công nghiệp; Hệ thống điện.

3

 

Bộ môn Vật lý

01

Cán bộ giảng dạy Vật lý đại cương

Tốt nghiệp chuyên ngành: Vật lý

Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa Điện - Điện tử, G1 tầng 1, Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu Nha Trang, Khánh Hòa