Nghiên cứu khoa học

1. Định hướng và lĩnh vực nghiên cứu

- Điều khiển tự động, lập trình PLC

- Thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện  

- Điều khiển hệ thống truyền động điện, điều khiển động cơ điện

- Vấn đề nâng cao chất lượng cung cấp điện

- Năng lượng tái tạo, năng lượng sạch

2. Đề tài đã nghiên cứu

STT

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI-MÃ ĐỀ TÀI

CẤP THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

1

 Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Nghiên cứu và lập mô hình phần tử chống sét lan truyền trên đường dây điện thoại

 

 2004

 

2

 Bùi Thúc Minh

Điều khiển động cơ năm pha bằng biến tần đa bậc

 

 2007

 

3

 Bùi Thúc Minh

Nghiên cứu, thiết kế chương trình điều khiển giao tiếp chỉ thị cân với máy tính

 

 2005

 Khá

 4  Bùi Thúc Minh  Nghiên cứu xây dựng các bài thực hành điều khiển lập trình ứng dụng PLC S7-200  Trường  2011  Khá
 5  Trần Tiến Phức  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG RADAR HÀNG HẢI CÓ KẾT NỐI VỚI MÁY ĐỊNH VỊ BẰNG VỆ TINH TRÊN TÀU LƢỚI RÊ KHAI THÁC THỦY SẢN XA BỜ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA  Trường  2013  

 3. Học thuật - Seminar

 STT 

Chủ đề

Báo cáo viên

Tải files 

1

Rờ le quản lý máy phát điện 489

Nguyễn Khắc Dự

Download  files

2

Rờ le bảo vệ máy phát kỹ thuật số (DGP)

Nguyễn Khắc Dự

Download files

3

Điện tử Nano

Trần Tiến Phức

Download files

4

Động cơ điện khởi động máy chính tàu cá

Mai Văn Công

Download files

5

Điều khiển các thiết bị điện từ xa bằng remote 

Lê Thành Trực

Download files

6

Bảo vệ chống sét cho đường dây điện thoại

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Download files

7

Phương pháp tạo các bài trắc nghiệm trên máy tính

Lê Thành Trực

Download files

8

Tham luận Đổi mới phương pháp GD & ĐG

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Download files 

File Word

9

Điều khiển tốc độ động cơ nhiều pha bằng  biến tần                           

Bùi Thúc Minh

Download files

10

Tổng quan về Sét

Nguyễn Thị Ngọc Soạn                

Download files

11

 Ảnh hưởng của sóng hài lên lưới điện

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Download files

4. Những đề tài đang nghiên cứu
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời cho lồng bè nuôi thủy sản trên biển tại trạm Vũng Ngán của Khoa nuôi trồng thủy sản

Cấp Trường, năm 2013
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Phức

Một số công trình được công bố