Đề cương chi tiết học phần

STT Vật lý đại cương 1 Giảng viên Link tải về
1 Chưa triển khai GVC.TS. Phan Văn Cường  
2 Chưa triển khai GV.ThS. Phan Nhật Nguyên  
3 ĐCCTHP Physics 308 (Cho tất cả lớp ĐH) GV.ThS. Phan Nguyễn Đức Dược Download
4 Chưa triển khai GV.ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm  

 

STT Thực hành Thí nghiệm vật lý đại cương Giảng viên Link tải về
1 Chưa triển khai GVC.TS. Phan Văn Cường  
2 Chưa triển khai GV.ThS. Phan Nhật Nguyên  
3 Chưa triển khai GV.ThS. Phan Nguyễn Đức Dược  
4 Chưa triển khai GV.ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm  

 

  • Ngày cập nhật: 30/09/2021
  • Ngày đăng: 29/09/2021
In nội dung

STT Vật lý đại cương Giảng viên Tải tài liệu
1 Đề cương chi tiết PHY308 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) GVC.TS. Phan Văn Cường Download
2 Đề cương chi tiết PHY308 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) GV. ThS. Phan Nhật Nguyên Download
3 Đề cương chi tiết PHY308 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) GV.ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm Download
4 Đề cương chi tiết PHY308 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) GV.ThS. Phan Nguyễn Đức Dược Download

 

STT Thực hành Thí nghiệm vật lý đại cương Giảng viên Tải tài liệu
1 Đề cương chi tiết PHY307 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH, CĐ) GVC.TS. Phan Văn Cường Download
2 Đề cương chi tiết PHY307 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH, CĐ) GV. ThS. Phan Nhật Nguyên Download
3 Đề cương chi tiết PHY307 (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH, CĐ)  GV. ThS. Nguyễn Ngọc Minh Trâm Download

 

  • Ngày cập nhật: 10/03/2021
  • Ngày đăng: 27/07/2020
In nội dung