Search

Đoàn khoa

Ban Chấp hành đoàn khoa Điện - Điện tử

NH 2024-2027

Bí thư: đ/c Phan Nguyễn Đức Dược

 


 

Ban Chấp hành đoàn khoa Điện - Điện tử

STT Họ và Tên Chi đoàn Chức vụ Sđt Email
1 Nguyễn Thành Vinh Giáo viên Bí thư Đoàn Khoa   vinhnt@ntu.edu.vn
2 Phạm Quang Thiện 59.DDT-1 PB Văn Hóa, Văn Nghệ   thienpham.09051999@gmail.com
3 Ngô Thị Thùy Dung 59.DDT-1 Ủy Viên BTV,Thủ Quỹ   dungpig123@gmail.com
4 Nguyễn Phong Tình 59.DDT-2 Liên Chi Hội, Thể thao, Tình nguyện   nguyenphongtinh3@gmail.com
5 Nguyễn Tấn Lực 60.DDT-1 P. Bí Thư, Truyền thông, Rèn luyện   luchivong@gmail.com
6 Võ Tứ Phương 60.DDT-1 TB Văn Hóa, Văn Nghệ   rosalicool@gmail.com
7 Ngô Xuân Ngọc 60.DDT-2 Phó ban Thể Thao, Tình Nguyện   ngoc05022000@gmail.com
8 Phạm Ngọc Tú 60.DDT-2 TB Học Tập , Khoa Học   tu.pn.60ddt@ntu.edu.vn
9 Nguyễn Hà Vy 60C.DDT PB Truyền Thông, Rèn Luyện   vyn69616@gmail.com
10 Nguyễn Văn Sáng 60.DDT-1  Trưởng ban Thể Thao ,Tình Nguyện   sang.nv.60ddt@ntu.edu.vn
11 Lê Trung Ý 61.DDT-1 Bí Thư lớp   y.lt.61ddt@ntu.edu.vn
12 Dương Trần Thái Bảo 61-DDT-1 Lớp Trưởng lớp   dttbao12c9pbc@gmail.com
13 Phan Văn Hiếu 61.DDT-2 Lớp Trưởng lớp   hpp1457@gmail.com
14 Trần Chiến Hữu 61.DDT-2 Bí Thư lớp   Pentasport1402@gmail.com

 

Giới thiệu