Search

Chi bộ Khoa Điện - Điện tử

Chi bộ Khoa Điện-Điện tử 2022-2025
 

TT

Họ và tên Đảng viên

Chức vụ

Năm vào Đảng

Ghi chú

1

Phan Văn Cường

 

 

TBM 

2

Nguyễn Thành Vinh

 

 

Bí thư đoàn TN 

3

Nhữ Khải Hoàn

 

 

 

4

Phan Nhật Nguyên

 

2011

 

5

Bùi Thúc Minh

Bí thư 

2012

 

6

Nguyễn Thị Thùy

 

 

CT Công đoàn 

7  Hoàng Thị Thơm P. Bí thư   2014 TBM 

 

1. Quy chế làm việc

2. Chương trình hành động

3. Quy chế phối hợp hoạt động (Chi ủy, BCN Khoa, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên)

4. Phân công nhiệm vụ đảng viên

5. Kiểm tra đảng viên năm 2023


 Chi uỷ Nhiệm kỳ 2020-2022

- Đ/C Phan Văn Cường: Bí thư

- Đ/C Nhữ Khải Hoàn: P. Bí thư


Một số Đảng viên đang học NCS:

1. Nguyễn Thanh Tuấn

2. Nguyễn Văn Hân

3. Nguyễn Thành Phương

Kiểm tra đảng viên năm 2023

 

Giới thiệu