Search

Cựu sinh viên

TT

Họ và tên

Công ty

Vị trí

Khóa

Email

1

Nguyễn Minh Tưởng

Công ty TNHH Kỹ thuật lắp máy điện cơ Miền Nam

chuyên về sản xuất tủ điện trung hạ thế

48

 

2

Võ Lê Tôn Hữu

Công ty TNHH MTV Thiết bị kỹ thuật Hùng Dương 

 

48

 
 3  Nguyễn Diệp Lê Nguyên      49  
 4  Lê Thị Hường  Khoa Điện-Điện tử, ĐHNT  Giảng viên  49  huonglt@ntu.edu.vn
 5 Đàm Khả Phi Sân bay quốc tế Cam Ranh  Kỹ thuật viên 51   
 6 Nguyễn Xuân Kiệt Công ty Tinh Kỳ  Chỉ huy phó công trình  48   

 

Giới thiệu