Đề tài khoa học của sinh viên

Một số đề tài, sản phẩm của Sinh viên

1. Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống tưới cây tự động cho khuôn viên gần giảng đường G2 Trường Đại học Nha Trang (2021), GVHD: TS Hoàng Thị Thơm

2. SV Võ Quỳnh Thống (K61), GVHD TS. Bùi Thúc Minh

Đề tài: Thiết kế, thi công mô hình bãi đỗ xe ô tô thông minh 4 tầng 15 chỗ để xe sử dụng trong thành phố

3. SV Trương Quang Tiến (K63), GVHD TS. Bùi Thúc Minh

Đề tài: Thiết kế, chế tạo mô hình thang máy 4 tầng kết hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt và quét thẻ (Đang thực hiện: 2024-2025)

4. SV Phạm Anh Nhật (K63), GVHD ThS. Nguyễn Thị Thùy

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo mô hình phân loại theo cân nặng và đóng hộp sản phẩm sử dụng PLC S7-1200 (Đang thực hiện: 2024-2025)

5. SV Phạm Đức Tâm (64.TĐH), GVHD TS. Phan Nguyễn Đức Dược

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo mô hình cứu hộ điện từ cá nhân cho các tòa nhà cao tầng (2024-2025)