Thông báo

Chào cờ sinh viên tháng 1/2021

Lịch chào cờ sinh viên Khoa Điện - Điện tử tháng 1/2021

- Thành phần: tất cả SV khoa, GV CVHT, Trợ lý Sinh viên, Lãnh đạo Khoa

- Thời gian: 17h15, ngày 8/1/2021 (Thứ 6)

- Địa điểm: Hội trường số 3, ĐHNT

- Nội dung:

    + Trình bày công việc đã thực hiện và dự kiến công tác 3 tháng tiếp theo công tác sinh viên, đoàn thanh niên.

    + Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

Trân trọng!