Thông báo

Chào cờ Sinh viên tháng 6

  • 27/05/2022

Kính gửi Quý thầy cô GV CVHT và BCS lớp,

Lịch chào cờ sinh viên tháng 6,
 -Thời gian: 17h30 ngày 7/6/2022
 -Địa điểm: Hội trường số 1,
- Thành phần: Lãnh đạo khoa, GV CVHT, Sinh viên các khoá 61, 62, 63
- Nội dung: báo cáo công tác sinh viên đã thực hiện và dự kiến công tác các tháng tiếp theo.
Trân trọng!