Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ T10-2022

  • 29/10/2022

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

THÁNG 10, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 – 2023

-----

-         Thời gian: 10h00 ngày 29 tháng 10 năm 2022

-         Địa điểm: Văn phòng CLB Điện – Điện tử, Tầng trệt, tòa nhà G1

-         Thành phần:

+ SV khoa Điện – Điện tử

+ SV Phan Văn Hiếu (61.DDT-2, chia sẻ kinh nghiệm)

-         Chủ trì: SV Phạm Văn Đạt – Trưởng ban học tập

-         Thư ký: SV Lê Thanh Tú – Phó ban học tập

Nội dung sinh hoạt:

-         Chia sẻ kinh nghiệm học tập hiệu quả

-         Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Altium Designer (cơ bản)

Mọi thông tin thắc mắc, xin vui lòng liên hệ bạn Đạt theo địa chỉ email: dat.pv.62ddt@ntu.edu.vn