Thông báo

Chương trình Trại hè thanh niên quốc tế năm 2021

Phòng HTĐN nhận được thông báo của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc Tp HCM về việc mời tham gia Chương trình Trại hè thanh niên quốc tế năm 2021 với chủ đề: Công nghệ xanh và Công nghệ sinh học (Green Technology and Biology).
Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3 trở lên hoặc các học viên SĐH 
Đăng ký trực tiếp tại website http://gasesummer.most.ntu.edu.tw.
Về kinh phí: Nếu dự án đăng ký được phê duyệt tham dự, Phía Đài Loan sẽ hỗ trợ các chi phí liên quan tại Đài Loan (khoảng 1.500 USD)
Trường sẽ xem xét hỗ trợ các chi phí đi lại, visa phía Việt Nam (tối đa 10.000.000đ) theo quyết định số 1564/QĐ-ĐHNT ngày 3/12/2019 về hỗ trợ khuyến khích các hoạt động HTQT.
Vậy kính đề nghị các cộng tác viên và các đơn vị phổ biến thông tin cho sinh viên học viên quan tâm tham dự, đặc biệt là các sinh viên chương trình chất lượng cao và các sinh viên đã tham gia cuộc thi khởi nghiệp có dự án có thể nộp theo yêu cầu.
Phòng HTĐN sẽ hỗ trợ các thủ tục đăng ký và nộp dự án.
Thông tin chi tiết xem Thông báo và tờ rơi đính kèm.
Trân trọng,