Thông báo

Chương trình trao đổi sinh viên trực tuyến của Học viện Karpagam, Ấn Độ

 • 03/06/2022
Phòng HTQT xin chuyển thông tin về chương trình trao đổi trực tuyến học kỳ mùa thu 2022 của Học viện giáo dục Đại học Karpagam (Karpagam Academy of Higher Education), Ấn Độ.
 
Chương trình cung cấp 30 khóa học trực tuyến miễn phí liên quan đến ngành học: Ngôn ngữ Anh, CNTT, CNSH, Kỹ thuật...
 
Danh sách 30 khóa học trực tuyến:
 • English for Effective Communication
 • Plant Tissue Culture
 • Professional English
 • Visual Basic.NET
 • CRISPR – Cas9 Technology
 • Node.Js
 • Mastering Second Language through Reading, Writing, and Grammar
 • Organic Terrace Gardening
 • Health and Fitness
 • Vermicomposting and Biofertilizer
 • Graphics Tools - Photoshop
 • Software Testing Tools
 • Intellectual Property Rights
 • E -Commerce
 • Electronic Communication Devices
 • Engineering Mathematics - I
 • Engineering Mathematics - II
 • Engineering Materials and Metallurgy
 • CMOS Design
 • Wireless Ad Hoc and Sensor Networks
 • Repairs & Rehabilitation of RC Structures
 • Computer Networks
 • Design of Machine Elements
 • Thermodynamics – 2
 • Human Anatomy and Physiology
 • Instrumental Methods of Analysis – Theory
 • Industrial Pharmacy – I
 • Physical Pharmaceutics-I
 • Pharmacology II– Theory
 • Etiopathogenisis of Diseases
Nội dung chương trình cụ thể được đính kèm 
 
Các sinh viên đăng ký có thể lựa chọn tối đa 3 khóa học, và tham gia đủ ít nhất 75% thời lượng chương trình học, tham gia các buổi đánh giá trong suốt quá trình học và hoàn thành bài thi cuối khóa. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận và bảng điểm.
Đăng ký tại: Đường link đăng ký
Hạn đăng ký: Trước ngày 15/6/2022 để Phòng tổng hợp và gửi lại danh sách cho trường bạn. 
 
Lưu ý: Sinh viên cần đọc kỹ nội dung và các yêu cầu của khóa học để đăng ký các khóa học phù hợp.
 
Kính nhờ các cộng tác viên chuyển thông tin đến các ứng viên quan tâm đăng ký. 
 
Trân trọng,