Thông báo

HN Khoa học và SHHT cấp Khoa năm 2022

  • 13/06/2022

Theo kế hoạch công tác năm học 2021-2022, Khoa Điện - Điện tử tổ chức:

1. Sinh hoạt học thuật cấp Khoa.

2. Hội nghị Khoa học cấp Khoa.

Thời gian: Ngày 16/6/2022

- SHHT: từ 7h30 - 11h30

- HNKH: từ 13h30 - 17h00

Địa điểm: Phòng họp số 3 (Gần Hội trường số 3, Chào cờ CBVC)

Thành phần: CBVC của Khoa,...

Trân trọng!