Thông báo

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP K61 NĂM 2023

  • 22/03/2023

Thực hiện theo kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 61, HK 2/2022-2023. Thời gian dự kiến công tác Chuyên đề TN thực hiện như sau:

+ Từ 20/3/2022 đến 13/5/2023: SV thực hiện đề tài (SV thường xuyên trao đổi, báo cáo kết quả thực hiện cho CBHD, CBHD sắp xếp lịch gặp SV ít nhất 01 lần/ 02 tuần). Trong quá trình thực hiện có khó khăn thì báo cho CBHD, Khoa hỗ trợ.

+ Trước ngày 20/5/2023: Nộp báo cáo về Khoa (Gồm: 02 cuốn báo cáo bản in (có chữ ký nhận xét đánh giá của CBHD cùng phiếu theo dõi thực hiện đề tài, kiểm tra đạo văn) và gửi file mềm (báo cáo, các hình ảnh, video (nếu có),… về sản phẩm thực tế của đề tài về Khoa).

+ Từ ngày 25/5/2023-16/6/2023: Gửi điểm GVHD, Phân công GVPB và gửi kết quả phản biện.

+ Ngày bảo vệ Chuyên đề (nếu có): cụ thể sẽ thông báo sau.

+ Nhập điểm CĐTN: trước ngày 25/6/2023