Thông báo

Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp khóa 61 năm 2023

  • 27/02/2023

Thực hiện theo kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 61, HK 2/2022-2023. Thời gian dự kiến công tác đồ án TN thực hiện như sau:

+ Từ 28/2/2022 đến 30/5/2023: SV thực hiện đề tài (SV thường xuyên trao đổi, báo cáo kết quả thực hiện cho CBHD, CBHD sắp xếp lịch gặp SV ít nhất 01 lần/ 02 tuần). Trong quá trình thực hiện có khó khăn thì báo cho CBHD, Khoa hỗ trợ.

+ Trước ngày 6/6/2023: Nộp báo cáo về Khoa (Gồm: 02 cuốn báo cáo bản in (có chữ ký nhận xét đánh giá của CBHD cùng phiếu theo dõi thực hiện đề tài, kiểm tra đạo văn) và gửi file mềm (báo cáo, các hình ảnh, video (nếu có),… về sản phẩm thực tế của đề tài về Khoa).

+ Từ ngày 8-16/6/2023: Phân công GVPB và gửi kết quả phản biện về cho thư ký hội đồng.

+ Ngày bảo vệ ĐATN: Dự kiến từ ngày 19-23/6/2023.

+ Nhập điểm ĐATN: trước ngày 28/6/2023