Thông báo

Khen thưởng khuyến khích phong trào học tiếng Anh trong sinh viên

  • 06/01/2022

Căn cứ thông báo số 791/TB-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc khuyến khích phong trào học tiếng Anh trong sinh viên (Toàn văn thông báo 791/TB-ĐHNT tại địa chỉ: https://phongctsv.ntu.edu.vn/uploads/46/files/van-ban-truong/TB%20791.pdf).

 
P.CTCTSV sẽ nhận bảng điểm sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS và TOEFL (quốc tế) năm 2021 và tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét khen thưởng, cụ thể như sau:
 
Sinh viên nộp bảng điểm online tại đường link: https://forms.gle/krAtNdysvXy4EuDm8
 
Thời gian nộp bảng điểm: đến hết ngày 14/01/2022
 
Mọi thắc mắc gửi về email: duongttt@ntu.edu.vn
 
(Lưu ý: sinh viên phải sử dụng email do Nhà trường cung cấp để nộp bảng điểm)
 
Trân trọng!