Thông báo

Learn IELTS for FREE

  • 09/05/2022
Phòng HTQT xin chuyển thông tin về khóa luyện IELTS trực tuyến miễn phí từ trường INTI, Malaysia. 
Số lượng đăng ký 100 suất miễn phí. 
Thông tin các khóa luyện IELTS trong file đính kèm.
 
 
Hạn đăng ký 12/5/2022 (thứ năm)