Thông báo

Lớp học Trực Tuyến về Nông nghiệp - Đại học ITB Indonesia

  • 07/06/2021
Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia thông báo Khóa học Trực tuyến Quốc tế về Nông nghiệp "International Virtual Course in Agriculture (IVC-Agri)" dành cho sinh viên quốc tế hoàn toàn miễn phí được tổ chức bởi Trường Khoa học Đời sống và Công nghệ, Viện Công nghệ Bandung (ITB), Indonesia phối hợp với trường Đại học Kyoto, Nhật Bản.

International Virtual Course in Agriculture (IVC-Agri) với chủ đề “Nông nghiệp Indonesia: Trí tuệ địa phương, Khoa học và Công nghệ” được tổ chức trên nền tảng trực tuyến vào ngày 2 - 13 tháng 8 năm 2021. Các chủ đề thảo luận sẽ bao gồm Tổng quan về Kinh doanh Nông nghiệp Indonesia, Canh tác Tổng hợp, Công nghệ Sinh học Cải tiến Cây trồng, Hệ thống Tự động hóa và Công nghệ Robot cho Nông nghiệp, và nhiều chủ đề khác.

Thông tin đăng ký và nội dung chương trình xem trên tờ rơi chương trình đính kèm.
 
Kính nhờ các đơn vị chuyển thông tin đến các sinh viên, học viên quan tâm đăng ký.