Thông báo

Nhận học bổng Coca Cola

  • 20/05/2021

Thông báo nhận học bổng Coca Cola

- Thời gian: Trong giờ hành chính

- Nơi nhận: Phòng tài chính

- Khi đi SV nhớ mang theo CMND

Danh sách sinh viên Khoa Điện - Điện tử nhận học bổng

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiền

1

 Phan Văn Hiếu

61.DDT-2

4.000.000

2

 Lê Nguyên Anh Trí

60.DDT-1

4.000.000

3

 Lê Hoàng Khôi

61.DDT-2

4.000.000

4

 Hồ Phước Lâm

61.DDT-2

4.000.000