Thông báo

Thông báo chào cờ SV quý I và đối thoại giữa SV và CBVC, Khoa

  • 09/03/2023

Mục đích:

- Giúp Sinh viên hiểu rõ những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp đồng thời phát huy tinh thần góp phần tích cực xây dựng và phát triển nhà trường.

- Giúp Nhà trường nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của SV, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của SV.

Khoa Điện - Điện tổ chức buổi chào cờ Quý I và đối thoại với sinh viên năm học 2022-2023

Thời gian: 17h30 ngày 10/3/2023

Địa điểm: Hội trường số 3

Thành phần: Lãnh đạo Khoa, CBGV, ĐTN, Sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Nội dung: Chào cờ sinh viên và giải đáp những ý kiến liên quan đến Khoa và những ý kiến của các đơn vị chức năng và Nhà trường (sẽ trả lời bằng văn bản).