Thông báo

Thông báo Chào cờ SV tháng 10 và Gặp mặt tân sinh viên K64

  • 01/10/2022

- Thời gian bắt đầu: từ 17h30, ngày 6.10.2022

- Địa điểm: Hội trường số 1, trường Đại học Nha Trang

- Thành Phần: Toàn thể CBVC Khoa, Toàn thể sinh viên trong Khoa , CSV

- Nội dung: Chào cờ SV và Gặp mặt SV K64

Lưu ý: trang phục SV: Trang phục áo của Khoa hoặc áo đoàn thanh niên.