Thông báo

Thông báo: Cuộc thi kỹ thuật điện, điện tử lần 3

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

ĐOÀN KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

                         ***

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

 

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

CUỘC THI K THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ LẦN THỨ III

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, thúc đẩy “học đi đôi với làm” trong lĩnh vựĐiện-Điện tử.
Tạo điều kiện học tập, trau dồi kỹ năng và tăng cường sự đoàn kết giữa các sinh viên khoa Điện- Điện tử.
II. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Cuộc thi được tổ chức bởi Đoàn Thanh Niên Khoa Điện-Điện Tử

Cơ cấu ban tổ chức:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thúc Minh

Trưởng ban tổ chức

0989712961

2

Phan Nhật Nguyên

P.Trưởng ban tổ chức

0987770615

3

Phạm Ngọc Tú

Ủy viên ban tổ chức

0869234172

Cơ cấu ban giám khảo:

STT

Cơ cấu ban giám khảo

Học vị

1

Giám Khảo 1

Giảng viên

2

Giám Khảo 2

Giảng viên

3

Giám Khảo 3

Sinh viên

 

III. LĨNH VỰC DỰ THI

Tất cả đề tài về lĩnh vực Điện-Điện tử đều có quyền tham gia dự thi.

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả sinh viên khoa Điện-Điện tử đều có quyền tham gia.

Có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, tập thể.

V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Hoàn thiện, hoạt động ổn định.
Đơn giản khi vận hành.
Có tính mới, sáng tạo.
Có tính ứng dụng thực tiễn.
Có tính thẩm mỹ.
VI. HỒ SƠ DỰ THI

Các cá nhân hoặc nhóm dự thi cung cấp thông tin cá nhân và thông tin sản phẩm theomẫu 1.

VII. NỘI DUNG CUỘC THI

Cuộc thi được chia làm 2 vòng.

Vòng 1. Chấm ý tưởng (Thời gian : Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 15/12/2020)

Các nhóm dự thi sẽ chuẩn bị nội dung thuyết minh về đề tài của nhóm theo mẫu 2, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

Tên sản phẩm dự thi
Mô tả sản phẩm dự thi, thuyết minh tính sáng tạo của sản phẩm
Cách vận hành
Khả năng áp dụng thực tiễn
Hiệu quả kỹ thuật

Vòng 2. Chấm sản phẩm hoàn thiện (Thời giandự kiến đầu tháng 6/2021)

Sau khi qua vòng 1 các nhóm được chọn vào vòng 2 sẽ được hỗ trợ một khoảng chi phí để hoàn thành sản phẩm. 

VIII. GIẢI THƯỞNG

Vòng chấm ý tưởng: 

Hỗ trợ 500.000 VNĐ mỗi đội để tiếp tục hoàn thành sản phẩm.

Vòng chấm sản phẩm:

- 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng.

- 01 Giải nhì: 1.500.000 đồng.

- 01 Giải ba: 1.000.000 đồng.

- 04 Giải khuyến khích: 500.000 đồng

IX. NỘP VÀ NHẬN HỒ SƠ

Hồ sơ dự thi gửi về địa chỉ: tu.pn.60ddt@ntu.edu.vn. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 31/10/2020. Các bản thuyết minh cho vòng chấm ý tưởng gửi về địa chỉ: hpp1457@gmail.com từ ngày 1/11/2020 đến 15/12/2020.

 

T/MBTC
Phó BTC

 

 

Phan Nhật Nguyên