Thông báo

THÔNG BÁO CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NTU 2021

  • 05/06/2021

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp NTU 2021
Chủ đề: "Sáng tạo để bứt phá"

 

1. Thời gian, địa diểm:

- Thời gianTừ ngày 20/5 - 20/10/2021

            - Địa điểmTại Trường Đại học Nha Trang và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng: Tất cả sinh viên, học viên, cựu sinh viên và CBVC Nhà trường.

3. Nội dung:

            - Chủ đề của cuộc thi: “Sáng tạo để bứt phá”

            - Nội dung: Các ý tưởng khởi nghiệp hướng đến chủ đề về giải pháp khôi phục nền kinh tế, xã hội thời kỳ hậu Covid trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường,…. Nhằm giải quyết những vấn đề đã và đang tồn tại, đặc biệt là những giải pháp tốt để phát triển các hoạt động kinh tế, xã hội cũng như hướng phát triển bền vững trong tương lai.

           4. Thời gian tổ chức

4.1. Vòng sơ loại: Từ 20/5-20/8/2021

Các  khoa, viện đào tạo, ĐTN-HSV, TT QHDN&HTSV, P.CTCT&SV thông báo rộng rãi kế hoạch tổ chức, thể lệ cuộc thi đến sinh viên, học viên, cựu sinh viên và CBVC Nhà trường biết để tham gia và bài dự thi nộp về BTC trước ngày 20/8/2021. Những ý tưởng, dự án được BGK chấm và lựa chọn vào vòng bán kết sẽ công bố trước 31/8/2021. (Số lượng dự án được lựa chọn không quá 15)

4.2. Vòng thi bán kết: Từ 01/9-20/9/2021

Sau vòng sơ loại, Ban giám khảo chấm và lựa chọn tối đa 8-10 ý tưởng, dự án có tính khả thi cao nhất vào vòng thi chung kết từ 15 bài thi lọt vào bán kết.  

4.3. Vòng thi chung kết: Trước 20/10/2021

5. Hình thức trình bày bài dự thi "Ý tưởng khởi nghiệp"

            5.1. Thể thức, hình thức trình bày

Hồ sơ đăng ký dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, bao gồm:

- Tên của ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi;

- Tên của tác giả, nhóm tác giả (Nêu cụ thể số lượng thành viên, ngành nghề đang theo học, khoa/viện đang theo học; CBVC thì ghi rõ đơn vị công tác; đối với cựu sinh viên thì ghi rõ thông tin nơi làm việc và nội dung liên quan đến cựu sinh viên của ngành, khóa, khoa/viện nào; số lượng thành viên mỗi nhóm tối đa 05 người);

- Bản thuyết minh dự án (Trình bày không quá 20 trang, khuyến khích sử dụng lược đồ theo các mô hình kinh doanh);

- Sản phẩm mẫu, mô hình, ảnh hoặc các Video clip minh họa (nếu có).

5.2. Một số gợi ý về việc trình bày bản thuyết minh dự án

 a) Phân khúc khách hàng: Dự án tạo ra giá trị cho những đối tượng nào? Chỉ ra đối tượng khách hàng quan trọng nhất của dự án.

b) Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn: Những giá trị mà dự án đem lại cho khách hàng; những vấn đề dự án có thể giải quyết giúp khách hàng; sản phẩm cốt lõi của dự án; giải pháp mới, tính sáng tạo của dự án; lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa chọn các sản phẩm khác.

c) Các kênh truyền thông: Dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng, đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông đó.

d) Quan hệ khách hàng: Mô tả các loại quan hệ khách hàng mà dự án muốn thiết lập với các phân khúc khách hàng chính. Giải pháp giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới.

e) Nguồn lực chính: Mô tả các nguồn lực quan trọng để hoạt động kinh doanh của dự án có thể tồn tại (tiền vốn, các nguồn lực khác như: nhân lực, tài nguyên, môi trường, nguồn tri thức, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ,..).

f) Hoạt động chính: Mô tả các hoạt động quan trọng nhất mà dự án cần triển khai để duy trì, phát triển công việc kinh doanh (phát triển nền tảng, xây dựng trung tâm dữ liệu, xây dựng chuỗi phân phối sản phẩm…).

g) Đối tác chính: mô tả các nhà cung cấp nguồn lực và các đối tác giúp công việc kinh doanh của dự án được triển khai hiệu quả và có thể phát triển nhanh, bền vững.

h) Cấu trúc chi phí: Mô tả tất cả các chi phí cần thiết để duy trì và vận hành công việc kinh doanh trên nền tảng phát triển dự án. Chi phí quản trị điều hành, chi phí tiếp thị bán hàng, chi phí nghiên cứu phát triển dự án.

i) Doanh thu, lợi nhuận dự kiến: Phân tích, đánh giá nguồn doanh thu chính của dự án; dự kiến lợi nhuận, thời gian hoàn vốn; đánh giá khả năng tăng trưởng của dự án; đánh giá các chỉ số tài chính cơ bản của dự án cho từng năm.

k) Trong trường hợp mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội cần phải thể hiện rõ số lượng và chất lượng của tác động xã hội.

             6. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

1. Đối tượng, phân khúc khách hàng, nhu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của dự án (25 điểm).

2. Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn, giá trị khác biệt, tính sáng tạo hoặc giải pháp đột phá của dự án (25 điểm).

3. Tính khả thi, tính hiệu quả của dự án bao gồm từ nguồn lực tài chính, cơ cấu chi phí phù hợp và các phương án huy động nguồn lực thực hiện dự án (15 điểm).

4. Kết quả tiềm năng của dự án bao gồm: Doanh thu, lợi nhuận dự kiến, khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án (15 điểm).

5. Năng lực triển khai dự án bao gồm: Tính sẵn sàng của nhóm, thời gian, khả năng theo đuổi dự án. Các đối tác chính, quan hệ khách hàng, sự ủng hộ từ các mối quan hệ cá nhân (10 điểm).

 6. Khả năng thuyết trình, trình bày dự án (10 điểm).

Nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Giám khảo cuộc thi quy định.

7. GIẢI THƯỞNG

7.1. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; tiền giải thưởng 25 triệu đồng, được hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư. Được đại diện Trường tham gia các triển lãm, cuộc thi do Bộ GD&ĐT, các cơ quan khác tổ chức.

- 01 giải nhì gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; tiền giải thưởng 15 triệu đồng, được các doanh nghiệp lựa chọn để đầu tư và được đại diện Trường tham gia các triển lãm, cuộc thi do Bộ GD&ĐT, các cơ quan khác tổ chức.

- 02 giải ba gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; tiền giải thưởng 05 triệu đồng, được các doanh nghiệp lựa chọn để đầu tư và được đại diện Trường tham gia các triển lãm, cuộc thi do Bộ GD&ĐT, các cơ quan khác tổ chức.

- 02 giải khuyến khích và giải phụ khác theo bình chọn của các doanh nghiệp.

- Các dự án lọt vào vòng bán kết được BTC tặng quà trị giá 500.000đ/dự án.

  7.2. Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự cuộc thi

   a) Thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải tuân thủ đúng yêu cầu và Thể lệ của Ban tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố giải.

   b) Trong thời gian diễn ra cuộc thi đến khi trao giải, không được sử dụng sản phẩm của dự án này để tham dự các cuộc thi khác.

   c) Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài gửi dự thi của các tác giả không đến được Ban tổ chức do lỗi kỹ thuật.

   d) Trong trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

   đ) Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng cuộc thi do tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

8. HÌNH THỨC NỘP BÀI DỰ THI

Bài dự thi của các tác giả gửi về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi: Trung tâm QHDN&HTSV, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo 02 hình thức:

1. Nộp hồ sơ tham dự Cuộc thi trực tiếp cho Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (đ/c Trần Thị Nhâm, điện thoại: 0982107779) hoặc nộp bài dự thi qua đường bưu điện.

2. Nộp hồ sơ tham dự Cuộc thi qua Email: tttvhtsv@ntu.edu.vn bằng bản PDF và các minh chứng dưới dạng ảnh hoặc Video clip minh họa sau khi nhận được thư phản hồi coi như việc nộp bài thi đã hoàn thành.

Ban tổ chức công bố danh sách các dự án nộp tham gia cuộc thi, các dự án được chọn vào vòng bán kết, chung kết trên Website Trường (Trung tâm) và trang facebook của Trường. Mọi nội dung, thông tin liên quan đến dự án của các học sinh, sinh viên, nhóm học sinh, sinh viên tham dự Cuộc thi được Ban tổ chức bảo mật theo quy định của pháp luật.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Trung tâm QHDN&HTSV, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

          Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi có thể được sửa đổi và bổ sung từ Ban tổ chức để phù hợp với thực tiễn và thông báo kịp thời đến thí sinh.                 

Nguồn: Trung tâm QHDN&HTSV

http://ntu.edu.vn/tttvhtsv/ThongBao.aspx?idtb=7577