Thông báo

Thông báo học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức năm học 2020-2021

  • 20/04/2021

Thông báo học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức năm học 2020-2021 

- SV Nộp hồ sơ lên phòng Hợp tác đối ngoại trước 9h00 ngày 22/4/2021

Chi tiết thông báo và các mẫu