Thông báo

THÔNG BÁO " Hội thảo Tư vấn và Hướng nghiệp theo chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên"

  • 23/03/2022
Gửi các em sinh viên K60, 61, K61 (Cao đẳng)
      Nhằm đa dạng nguồn lực hỗ trợ sinh viên, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên được du học và làm việc tại nước ngoài. Thực hiện nội dung Biên bản ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Ksolution ngày 02/3/2022, Trung tâm QHDN&HTSV xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Tư vấn và Hướng nghiệp theo chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên Nhà trường với các nội dung như sau: (chi tiết file đính đèm)
        - Thời gian: Vào lúc 9h00 Ngày 28/03/2022 (Thứ 2) (có điều chỉnh so với tờ trình)

- Địa điểm : Hội trường 1

       Để công tác tổ chức hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, kính nhờ quý thầy/cô thông báo đến SV biết và đăng kí thông tin tham dự hội thảo truy cập link: https://forms.gle/tHtxQKSPi1yMd2TGA
      Trân trọng cảm ơn.