Thông báo

Thông báo nghỉ lễ 30/5 và 1/5

  • 29/04/2021
Theo kế hoạch công tác của Nhà trường, lịch Nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 đã được công bố trên công cụ quản lý công việc của Nhà trường. Cụ thể: 
 
+ Khối giảng dạy nghỉ từ 30/4 đến hết ngày 02/5
+ Khối hành chính: nghỉ từ 30/4 đến hết ngày 03/5
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Giám hiệu, VPGH xin chuyển tới các đ/c trưởng đơn vị một số thông tin chỉ đạo của Giám hiệu  như sau: 
 
  - Các đ/c trưởng đơn vị nhắc CBVC trong đơn vị kiểm tra các trang thiết bị của đơn vị, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trước khi nghỉ.   
 
-  Trung tâm PVTH triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian nghỉ theo kế hoạch. 
 
 
Kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp nên kính đề nghị CBVC cùng SV nhà trường tiếp tục thực hiện các biện pháp  phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  
 
Kính chúc các đ/c và gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc.