Thông báo

Thông báo nộp hồ sơ chính sách HKI 2021-2022

  • 07/10/2021
Thừa ủy quyền của BGH, Phòng CTCTSV gửi tới các khoa/viện thông báo của Nhà trường về việc nộp hồ sơ online cho những sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội HKI 2021-2022, đề nghị các khoa/viện thông tin tới sinh viên.
Nội dung thông báo và đường link nộp hồ sơ xem tại: https://phongctsv.ntu.edu.vn/.../nop-ho-so-min-giam-hoc...
Lưu ý: Sinh viên phải sử dụng email do Nhà trường cung cấp để nộp hồ sơ online.
Thời hạn nộp hồ sơ: từ nay cho đến hết ngày 15/11/2021
Trân trọng!
Chi tiết: TB 62 - Nop HSCS HKI 21-22
Xem thông tin ở fanpage Khoa: https://www.facebook.com/DIENDIENTU.NTU